Лікування


Основний лікувальний фактор середньомінералізована вуглекисла гідрокарбонатна натрієва вода Ново-Полянського родовища з вмістом бору та фтору “Поляна Квасова”. За складом і лікувальними властивостями близька до мінеральних вод Боржомської типу, але містить в два рази більше вуглекислоти, в біологічно активних кількостях є бор і фтор.

Медичні послуги

Долікарське та лікарське обстеження, цілодобовий медичний контроль і невідкладна допомога, санаторно-курортний режим, лікувальне дієтичне харчування, (дієти 1, 5, 5 “п”, 9, 15), медикаментозне лiкування, невідкладна медична допомога.

Внутрішнє бальнеолікування середньомінералізованою вуглекислою гідрокарбонатною натрієвою водою з вмістом бору та фтору: питний прийом нативної; полоскання глотки та промивання носових ходів, орошення та підводне промивання кишечника, мікроклізми, трансдуоденальне промивання, гідромасаж ясен, інгаляції.

Зовнішнє бальнеолікування: мiнеральнi вуглекислi, хвойнi, перлистi ванни; циркуляр¬ний, висхiдний, струменевий душ; пiдводний душ-масаж.

Теплолікування: парафiно-озокеритовi процедури. Озокерит («той, що пахне воском», грецьке) – теплоносій, котрий за теплоємністю перевершує всі інші лікувальні теплові фактори (парафін, багно, глину, пісок). Озокерит містить в собі речовини, які потрапляють в організм через непошкоджену шкіру і в маленьких гомеопатичних дозах діють як антибіотики, біостимулятори, гормони. Серед останніх в озокериті найбільше естрогеноподібних жіночих статевих гормонів.

Фізіотерапевтичне лікування: гальванiзацiя і електрофорез медикаментiв (в т.ч. внутрiшньошлунковий), діадинамотерапія та діадинамофорез медикаментiв, ампліпульстерапія і ампліпульсфорез медикаментiв, iнтерференцтерапiя, флюктуоризація, ультратонотерапiя, д’арсонвалiзацiя, франклiнiзацiя, магнiтотерапiя, iндуктотермiя, УВЧ-iндуктотермiя, УВЧ-терапiя, СВЧ-терапiя, ДМХ-терапія, КВЧ-терапiя, соллюкс, УФО мiсцеве та носоглотки, PILAR-терапія лампою “БІОПТРОН”, iнфiта-терапiя, ультразвукова терапiя та ультрафонофорез медикаментiв, лазерна та магнітолазерна терапiя; вакуум-терапія, електросон, електроанальгезiя, аероiонотерапiя тощо.

Кліматотерапія та лікувальна фізична культура: сонячнi та повiтрянi ванни, купання в басейнi, теренкур (лікувальна ходьба), лiкувальна гiмнастика, механотерапiя, лікувальний масаж, “сухе” витягування хребта. Додаткові лікувальні методики: аерозольтерапія кам’яною сіллю, аромотерапiя, фоно-релаксацiя, фотохроматотерапiя, психотерапiя, фiтотерапiя, стоматологiчнi послуги тощо.

Лабораторне обстеження: аналiз кровi клінічний та бiохiмiчний; аналiз сечі, клiнiчний та бiохiмiчний; аналiз калу клiнiчний (копроскопiя) та бiохiмiчний; дуоденальне зондування та аналiз жовчi клінічний.

Інструментальне обстеження: гастродуоденоскопiя, ректороманоскопiя, сигмоскопія, колоноскопiя, електрокардiографiя, рН-метрія, ультразвукове обстеження.

Медичні покази на лікування

1. Езофагіт (больова, диспепсична, дисфагічна та змішана форми, легкого та середнього ступеню важкості) поза фазою загострення.
2. Виразкова хвороба шлунку та виразкова хвороба дванадцятипалої кишки поза фазою загострення, без рухової недостатності шлунка, нахилу до кровотеч, пенетрацї та можливість злоякісного переродження.
3. Хронічний гастрит із секреторною недостатністю шлунку поза фазою загострення (гастрит типу А, фундальний, атрофічний). Хронічний гастрит зі збереженою та підвищеною шлунковою секрецією поза фазою загострення (гастрит типу В, поверхневий, антральний).
4. Хронічний гастродуоденіт поза фазою загострення.
5. Функціональні захворювання шлунку. Пілороспазм. Диспепсія.
6. Хвороба Крона, легкого та середнього ступеню важкості, поза фазою загострення.
7. Хронічні коліти і ентероколіти, легкого та середнього ступеню важкості, поза фазою загострення. Окрім: стенозуючих, туберкульозних, виразкових, бактеріальних та паразитарних форм.
8. Синдром подразненого кишечнику, легкого та середнього ступеню важкості, поза фазою загострення.
9. Дискінезія кишечнику з явищами стазу або діареєю, поза фазою загострення.
10. Хронічні вірусні гепатити, неактивна фаза; стан після перенесеного гострого вірусного гепатиту, не раніше ніж через три місяці після виписки зі стаціонару.
11. Хронічний персистуючий гепатит, в т.ч. з токсичним ураженням печінки, неактивна фаза.
12. Жовчнокам’яна хвороба (холелітіаз) І та II стадії, без нападів печінкової коліки, за винятком форм, ускладнених інфекцією, та таких, які потребують оперативних втручань.
13. Хронічний холецистит, холангіт (ангіохоліт) різної етіології поза фазою загострення, без нахилу до частих загострень та явищ жовтяниці.
14. Дискинезiя жовчовивідних шляхiв. Спазм сфiнктера Оддi.
15. Хронічний панкреатит паренхіматозний, рецидивуючий (крім туберкульозного), легкого та середнього ступеню важкості, фаза ремісії, без нахилу до частих загострень. Латентна форма хронічного панкреатиту.
16. Синдром оперованого шлунку (після операцій з приводу виразкової хвороби шлунку та дванадцяти¬палої кишки) з наявністю демпінг- і гіпоглікемічного синдрому легкого та середньо¬го ступеню важкості, астенічного синдрому, гастриту культі, панкреатиту, холециститу, гастроентериту, коліту при задовільному загальному стані та зміцнілому післяопераційному рубці, не раніше ніж через три місяці після оперативного втручання.
17. Післяхолецистектомічний синдром при задовільному загальному стані і зміцнілому післяопераційному рубці, не раніше ніж через три місяці після оперативного втручання.
18. Цукровий діабет (І тип, II тип), легкого та середнього ступеню важкості, компенсований або субкомпенсований (гіперглікемія не вище 9 ммоль/л), без схильності до кетоацидозу та гіпоглікемічних станів, ускладнений хронічним холециститом, холангітом, дискинезією жовчовивідних шляхів та кишечника, гастритом, виразковою хворобою шлунку і дванадцятипалої кишки поза фазою загострення.